FOLKET I BILD

Irya’s Playground

”Iryas röst är djup och mörk och det finns en återhållen explosion av känslor bakom orden. Samtidigt som den kan vara ljus och lekfull. Hennes låtar är numera på engelska och har blivit naknare, mer avskalade. Repetitivt och monotont blandat med det levande och organiska, varmt och kallt. Med texten och rösten som det centrala.”