Recesion Uppsala Nya Tidning ger 4/5

Bred skiva – Irya’s Playground – Tillsammans har de gjort ett av de mer spännande svenska albumen i år. Här finns dynamiken, gränsöverskridandet och den svarta humorn. Musiken sträcker sig från ett slags Anna Ternheimpop till Patti Smithrock där det karismatiska i sången aldrig blir ett självändamål. BJÖRN G STENBERG untfredag.se