Some more great reviews of our new album “The Pain Of Letting Go”

Skånska Dagbladet 4/5
“- A musical web extends a voice that won’t let go. Fragile and strong at the same time. Dreamy but still present.”
“- musikalisk väv sträcker sig en röst som liksom inte släpper taget. Bräcklig och stark på samma gång. Drömsk men ändå närvarande.”  Skånskan

Sydsvenskan 3/5
“Shortly the country’s film and television companies will queue up to use these songs in their productions”
“Inom kort lär landets film- och tv-bolag köa för att få använda de här låtarna i sina produktioner” Sydsvenskan